vrijdag 07 december 2018

MKB Select brengt bedrijvenmarkt in Nederweert in kaart

Op 3 oktober 2018 werd het onderzoek MKB bedrijvenmarkt gepresenteerd aan het managementteam van gemeente Nederweert door Thieu Hendriks, directeur van MKB select.

Telefonisch onderzoek
Het Roggelse bedrijf heeft in opdracht van de gemeente Nederweert de situatie, behoeftes, plannen en meningen gepeild van niet agrarische ondernemers uit de gemeente Nederweert.
Hiertoe zijn ruim 600 bedrijven vanaf 1fte telefonisch ondervraagd door MKB Select, het zusterbedrijf van AgriDirect uit Roggel. 366 bedrijven, m.a.w. 56% van alle ondervraagde ondernemers, werkten volledig mee aan het telefonische interview. Thema’s als bedrijfsontwikkelingen, uitbreidingsplannen, innovatie, internationale handel, duurzaamheid, personeelsontwikkelingen en meningen omtrent het functioneren van de gemeente  voor ondernemers uit Nederweert, zijn in het interview aan de orde gekomen.

Agrarische database
Op agrarisch terrein heeft de gemeente Nederweert, via AgriDirect, een database van agrarische bedrijven opgebouwd met informatie m.b.t. agrarische activiteiten,  uitbreidings- beëindigingsplannen etc.  Op basis van deze database kan de gemeente Nederweert veel beter inspelen op ontwikkelingen op het gebied van leegstand en verwachte uitbreidingen op agrarisch gebied.

In contact met ondernemers
Er is aan de ondernemers, conform de privacy wetgeving, gevraagd of de gemeente hen mag contacteren op basis van de geven antwoorden. Zo heeft de gemeente Nederweert nu in beeld voor welke bedrijven ze concreet iets kan betekenen op de hiervoor genoemde onderwerpen.

Bedrijvencontactfunctionaris Bram Thijssen is dan ook, samen met het managementteam, van plan heel gericht de data uit dit project te gebruiken en toe te passen in de communicatie met bedrijven en de ondersteuning  van ondernemers uit de gemeente die hebben aangegeven daaraan behoefte te hebben.

Onze klanten:

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.